Nieuws

Gevolgen van eenzaamheid onder ouderen

Schrikbeeld van eenzaamheid
Als mensen aan ouder worden denken zijn ze vaak bang dat ze oud en eenzaam zullen zijn. Dat beeld is niet helemaal terecht, onder de 75 jaar komt eenzaamheid niet vaker voor dan bij andere leeftijden. Voor alle leeftijden geldt dat 30% van de mensen eenzaam is en 10% extreem eenzaam. Pas boven de 75 jaar neemt eenzaamheid duidelijk toe, als leeftijdsgenoten en partners door overlijden wegvallen en de eigen mobiliteit minder wordt waardoor de zelfstandigheid afneemt. Soms stimuleert eenzaamheid om meer te investeren in sociale relaties, maar eenzaamheid kan ook een signaal van kwetsbaarheid zijn.

Fysieke gevolgen van langdurige eenzaamheid
Als gevolg van (langdurige) eenzaamheid kunnen mensen meerdere fysieke klachten krijgen. Eenzame mensen hebben vaker last van hoofdpijn, maagpijn, ademhalings-en slaapproblemen. Dat leidt weer tot weinig energie hebben, lusteloos zijn of juist prikkelbaar. Bij eenzame mensen van middelbare leeftijd is vaak sprake van hogere bloeddruk. Dat verhoogt de kans op hartaandoeningen. Eenzame mensen roken daarnaast meer dan mensen die niet eenzaam zijn en zijn vaker te zwaar. De ziekte Alzheimer lijkt sneller te gaan bij eenzame mensen. Eenzame mensen sterven eerder dan niet eenzame- mensen, zowel mannen als vrouwen, maar bij mannen is er meer verschil dan bij vrouwen.

Cognitieve gevolgen
Onderzoek heeft aangetoond dat eenzame mensen zich minder goed kunnen concentreren. Daardoor kunnen ze hun aandacht moeilijk bij een bepaalde taak houden en hebben ze moeite met het plannen en voorbereiden van activiteiten. Omdat het cognitieve functioneren verandert is het steeds lastiger om zelf oplossingen te bedenken om hun eenzaamheid te doorbreken. Daardoor kan het gevoel van eenzaamheid steeds uitzichtlozer gaan lijken en samen met de al genoemde ongezondere levensstijl kan dit een grote impact hebben op het leven, het welzijn en het maatschappelijk functioneren van mensen.

Emotionele gevolgen
Eenzaamheid, zeker als het langdurig is, kan leiden tot verminderd zelfrespect en tot meerdere angststoornissen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat eenzaamheid bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen kan leiden tot een depressie. In een aantal studies werden mensen over langere tijd gevolgd en bleken mensen met eenzaamheidsgevoelens vaker een depressie te krijgen. De depressie was niet terug te voeren op factoren als leeftijd, geslacht, inkomen, of opleiding. Andere studies hebben ook een verband aan het licht gebracht tussen eenzaamheid en het plegen van zelfmoord of het doen van een zelfmoordpoging.

Maatschappelijke gevolgen
Door de toenemende vergrijzing en de toename van eenzaamheid vanaf 75 jaar groeit het aantal eenzame ouderen. Aangezien eenzaamheid fysieke en emotionele gevolgen heeft zorgt dit proces voor een groeiende zorgvraag. De steeds grotere groep eenzame ouderen doet een beroep op nieuwe interventiestrategieën en op steeds meer inzet van professionele en vrijwillige zorgverleners om deze eenzaamheid waar mogelijk te doorbreken. Tevens stijgen de kosten van de zorg en van het ontwikkelen van nieuwe, werkende strategieën.

Deel dit bericht

Geef een reactie