Nieuws

10 tips: Hoe voorkom ik eenzaamheid bij senioren?

Eenzaamheid is een gevoel dat veel senioren ervaren. Zowel senioren die nog zelfstandig thuis wonen als senioren die in verzorgings- en verpleeghuizen verblijven voelen zich regelmatig eenzaam. Cliëntenbelang Amsterdam heeft geprobeerd om de ervaringen van eenzame senioren in kaart te brengen door met ouderen gesprekken te voeren. Door te vragen naar de wensen van de senioren zelf is een lijst van 10 tips ontstaan wat je kunt doen om te helpen eenzaamheid onder senioren te voorkomen.

1. Stel in het gesprek de oudere centraal
Probeer je in te leven in hoe de wereld van de oudere er uit ziet. Ga niet uit van een probleem, maar van de mens tegenover je. Het is niet handig om vooraf gemaakte vragenlijsten te gebruiken, want die sluiten waarschijnlijk niet aan bij wat senioren bezig houdt. Laat de oudere in het gesprek zelf vertellen, dat werkt vaak beter dan hen stimuleren aan verschillende activiteiten mee te gaan doen. Dat kan de senioren soms de druk opleggen dat je (te) veel van hen verwacht.

2. Breng samen met de oudere in kaart waardoor het gevoel van eenzaamheid ontstaan is
Het is belangrijk om voor deze stap genoeg tijd in te ruimen. Het gevoel en de wensen van de senioren zijn ingewikkeld en voor hen soms moeilijk te benoemen. Ga pas over tot samen nadenken over wat er aan gedaan kan worden als het hele plaatje duidelijk is. Bespreek wat de oudere zelf zou willen om fijn te kunnen wonen, lekker mee te kunnen doen en aan welke zorg behoefte is bij problemen en eenzaamheid. Benoem stapje voor stapje verwachtingen en zorg dat de oudere het kan bijhouden. Plan regelmatig een moment om te evalueren en waar nodig bij te stellen.

3. Geef oudere regie en eigen kracht terug
Geef senioren het gevoel dat ze sterk genoeg zijn om zelf de regie in handen te nemen, zonder dat ze daartoe verplicht zijn. Open vragen als “Wat zou u zelf willen” zijn soms niet handig, omdat mensen het zelf vaak ook niet weten en zich dan bij zo’n vraag onbekwaam kunnen voelen

4. Klein beginnen
Vraag een oudere eens een keer om een kopje koffie te komen drinken of biedt je hulp aan bij een praktisch probleem. Als je hulp aanbiedt moet het dichtbij en op het goede moment beschikbaar zijn.

5. Neem iemand mee
Ken je iemand die uit eigen ervaring weet hoe het is om eenzaam te zijn, breng die persoon dan mee naar een eenzame oudere. Die kan zich inleven en meepraten over situaties die voor de oudere bekend zijn.

6. Biedt hulp met lange termijn.
Incidenteel een activiteit aanbieden kan tegenovergesteld werken en de eenzaamheid versterken. Geef de mensen iets om naar toe te leven door continuïteit in activiteiten in te bouwen.

7. Zorg voor vaste contactpersonen
Vaste contacten zijn vooral belangrijk als mensen emotioneel eenzaam zijn. Maar dring niets op en biedt ruimte om afstand te houden. Mensen kunnen van nature meer op zich zelf zijn of inmiddels gewend zijn aan de eenzaamheid.

8. Zorg dat verwachtingen realistisch blijven
Eenzaamheid is niet altijd op te lossen. Kijk wat haalbare tips zijn om met het gevoel van eenzaamheid te leren omgaan zonder gezondheidsklachten of een depressie te krijgen.

9. Bezoek de senioren elk jaar bij hen thuis
Om eenzaamheid op tijd op te sporen moet je senioren elk jaar thuis bezoeken. Ga uitvoerig met ze in gesprek om te informeren hoe het met ze gaat.

10. Neem senioren serieus
Geef senioren het idee dat ze meetellen en behandel ze niet als onwillig of onmondig.

Deel dit bericht

Geef een reactie